ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

ZABGREB
Studenti 2. god. u tijeku restauratorske prakse na tavanu Nadbiskupske palače u Zagrebu, 6. mj. 2010.