ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

ČUNTIĆ

Devastirana skulptura Ranjenog Isusa iz samostanske zbirke u Čuntiću, snimila Z. Jembrih.

Studentica 3. god. Nika Maštruko pomaže baroknom svecu u župnoj crkvi u Hrastovici, snimila Z. Jembrih

Studenti 3. god. vraćaju baroknu skulpturu nakon dokumentiranja u župnoj crvki u Hrastovici, snimila Z. Jembrih

Situacija u samostanskoj zbirci u Čuntiću, snimila Z. Jembrih

Milenijska fotografija pod samostanskom lipom u Čuntiću, snimila S. Damiani

Terenska nastava u Čuntiću

Terenska nastava u okviru kolegija Konzerviranje i restauriranje polikromije na drvenom nosiocu I

Nastavnice: izv. prof. mr. Zvjezdana Jembrih i as. Ana Božičević, te izv. prof. Suzana Damiani

Održana 7. 5. 2014. god. na dvjema zanimljivim i slabo pozantim lokacijama: Hrastovici i Čuntiću.

Područje preko Kupe, tzv. Banovina, nekada značajni dio Zagrebačke nadbiskupije, opustjelo ne još u vrijeme provale Turaka, a u vrijeme Drugog svjetskog rata, a zatim i Domovinskog rata stradalo je mnogo spomenika kulture, od kojih mnogi ni danas nisu valorizirani ni zaštićeni.

Vrijedne ranobarokne i barokne drvene polikromirane skulpture iz kapele sv. Petra u Taborištu preživjele su devastaciju kapele (minirana je 1991.). Oltarne konstrukicje i ostali drveni inventar stradao je zajedno s kapelom.

Skulpture su danas u svetištu župne crkve u Hrastovici.

Studenti 3. godine kiparskog usmjerenja dokumentirali su njihovo stanje i fotografirali ih, te će potom  sastaviti prijedlog nužnih konzervatorsko-restauratorskih radova, koji će biti proslijeđen nadležnom Konzervatorskom odjelu u Sisku.

Zatim smo posjetili franjevački samostan u nedalekom Čuntiću, nekada utvrđenom starom naselju, a danas gotovo opustjelom selu. Samostan i samostanska crkva stradali su skoro do temelja 1991. god. Danas su obnovljeni i crkva i samostan, a u maloj samostanskoj zbirci nalaze se izlošci kojima su potrebni zaštita i konzervatorski radovi.

U razgovoru s gvardijanoom i jedinim redovnikom u samostanu, fra Petrom Žagarom upoznali smo se s poviješću Čuntića i s konzervatorskom problematikom vezanom uz spomenike u tome kraju.

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu