ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Posjet grkokatoličkoj katedrali u Križevcima

Studenti pred zidnom slikom Sv. Ćiril i Metod B. Čikoša Sesije


 

Detalj zidne slike Posljednja večera B. Čikoša Sesije

Viši konz. rest. Josip Brekalo i studenti pred crkvom sv . Brcka u Kalniku


 

Fragment zidne slike iz 14. st. u crkvi sv. Brcka

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Posjet grkokatoličkoj katedrali Presvetog Trojstva u Križevcima i crkvi sv. Brcka u Kalniku

U suradnji zagrebačkog Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina te Hrvatskog restauratorskog zavoda organizirana je terenska nastava za studente kolegija Konzerviranje i restauriranje zidnih slika I i II. Cilj nastave je bio upoznavanje studenata s problematikom tekućih konzervatorsko-restauratorskih radova u grkokatoličkoj katedrali Presvetog Trojstva u Križevcima i crkvi sv. Brcka u Kalniku.


Ulaskom u križevačku grkokatoličku katedralu pogled se svakako zaustavlja na sjajni ikonostas izrađen za vrijeme historicističke obnove koja je uslijedila nakon kobnog potresa 1880. godine koji je razrušio i katedralu u Zagrebu. U svetištu iza ikonostasa zatekli smo ekipu restauratora Odjela za zidno slikarstvo i mozaik Hrvatskog restauratorskog zavoda koji su na skelama obavljali radove na zidnim slikama Celestina Mate Medovića, Bele Čikoša Sesija te Ivana Tišova. Slike i tekuće radove promotrili smo izbliza a svakako je vrijedno i iskustvo koje smo dobili uvidom u radno mjesto naših kolega koje na skučenom i visokom mjestu zasigurno nije uvijek ugodno.


Iduća postaja je bio Kalnik. Nakon što smo kušali specijalitet ondašnjeg planinarskog doma, popularni grah s kobasicama, zaputili smo se do Starog grada Veliki Kalnik. To nekad gorostasno zdanje, gdje je čak i Bela IV u bijegu pred Tatarima tražio utočište, danas stoji u ruševinama čekajući bolje dane koji možda i nisu tako daleko s obzirom da se tvrđava već par godina obnavlja. Tijekom obilaska zatekli smo radnike koji su nas upoznali s trenutnim radovima na Starom gradu te nam demonstrirali tradicionalnu tehniku zidanja živim vapnom.


Svega par kilometara od gradine nalazi se Crkva Sv. Brcka, gotičko-barokna građevina koja je tijekom svoje povijesti pretrpjela mnoge pregradnje i intervencije. Najvrjedniji fragment zidne slike iz 14. stoljeća nalazi se na sjevernom zidu lađe uz manje fragmente nedavno otkrivene na južnom zidu (tijekom konz.-rest. radova 2012. i 2013. godine). U apsidi se nalaze kasnogotičke zidne slike iz 16. stoljeća čiji je svakako najinteresantniji detalj prikaz troglavoga trojstva. Posjet nas se posebno dojmio jer smo svjedočili otkrivanju fragmenata zidnih slika na južnome zidu, u niši gotičkoga prozora koji je sve do ovogodišnjih konzervatorsko-restauratorskih radova bio sakriven kamenim zidom.

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu