ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

BREZOVICA
Detalj zidne slike

Detalj zidne slike

Stratigrafska sonda


 

 

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u dvorcu Brezovica nastavlja se iz godine u godinu. Tijekom prakse, a jednim dijelom i kroz nastavu, svaka generacija ima priliku djelomično doprinijeti istraživanju ovog objekta i upoznati se s nizom problema koji prate njegovo stanje.

Tjedan dana tijekom rujna 2013. i u nekoliko navrata tijekom travnja 2014. studenti III g. R/S boravili su u dvorcu Brezovica. Rujanska praksa obuhvaćala je radove na dokumentaciji istraživanja u prostorijama prvog kata dvorca, te nastavak istraživanja u vidu izrade stratigrafskih sondi na pojedinim zidovima.

Mala pokretna aluminijska skela koju smo ovaj put imali u središnjoj dvorani dvorca, omogućila nam je da pobliže fotografski dokumentiramo zidne slike, te smo tijekom tog rada uočili niz vrlo zanimljivih detalja iz prizora bitaka.

Kako je dio nastave obuhvaćao problematiku opisa stanja i uzroka propadanja zidnih slika, posebice problem vlage u povijesnim građevinama, pobliže smo se upoznali s tim problemima upravo na primjeru dvorca Brezovica. Pri tome smo izvršili mjerenja mikroklimatskih uvjeta u i izvan dvorca kako bismo ih usporedili, te uzeli uzorke soli sa različitih mjesta koje smo i analizirali u laboratoriju OKIRU semikvantitativnom metodom pomoću indikatorskih traka.

Tjedan dana tijekom rujna 2014. studenti II i IV godine grafički su dokumentirali četiri fragmenta zida između prozorskih niša u središnjoj dvorani. Izradili su crteže u mjerilu osnovnih linija kompozicije (temeljni crtež) od linije gornjeg ruba parapeta do vrha kartuša s natpisima Dokumentirali su i oštećenja na tim plohama. Crteže su prenijeli u digitalni oblik u radionicama OKIRU.

 

 

 

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu