ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

ŽUMBERAK

Terenska nastava - Žumberak i okolica

Volavje, Petrovina, Slavetić, Kotari i Samobor (svibanj 2013.)

Posjet objektima kulturne baštine Zagrebačke županije i Žumberka organiziran je kao jednodnevna terenska nastava, a naš je vodič na ovom putu bio konzervator mr. sc. Neven Bradić, djelatnik Konzervatorskog ureda u Zagrebu u čijoj suradnji već više godina tradicionalno posjećujemo objekte u okolici Zagreba. Na terenu, in situ, imamo priliku upoznati umjetnine u njihovom, uglavnom, izvornom smještaju, sa svim problemima i uzrocima propadanja koje takav smještaj uključuje, i vidjeti različite stupnjeve njihove ugroženosti i pristupe obnovi. Kolega Bradić predložio je plan puta, te organizirao obilaske objekata.

Posjetili smo crkvu Blažene Djevice Marije Snježne u Volavju, crkvu sv. Petra u Petrovini, u Slavetiću smo pogledali crkvu sv. Antuna pustinjaka, u Kotarima smo stali radi crkve sv. Leonarda, a put smo završili u Samoboru, razgledom crkve Blažene Djevica Marije.

Terenskoj nastavi prisustvovali su studenti III, IV i V g R/S i R/K, nastavnici izv. prof. Suzana Damiani, doc. Neva Pološki i as. B. Horvat.

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu