ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

GORNJA STUBICA

Studenti u akciji raščišćavanja „Augijevih staja“ u improviziranom depou, 6. mj. 2012.

Studenti spašavaju dio pronađene barokne propovjedaonice, 6. mj. 2012.

Pronađeni pozlaćeni barokni ornament – nakon podljepljivanja nestabilnih slojeva, 6. mj. 2012.

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici

Na inicijativu nekoliko studenata 4. i 5. god. u 6. mj. 2012. god. organizirana je u okviru kolegija Restauratorska praksa 3, pod mentorstvom doc. mr. Zvjezdane Jembrih četverodnevna terenska nastava u depou Muzeja seljačkih buna u Gornjoj Stubici.

U potrazi za izgubljenim elementima iz interijera kapele Sv. Jakoba na Očuri, u okviru istraživanja za svoj diplomski rad, student Karlo Vučković je, inspiriran lošim stanjem u improviziranom depou odlučio raščistiti „Augijeve staje“.

Četveročlana  ekipa u četiri je dana uspjela donekle dovesti u red stanje u tome depou. Studenti su izdvojili, očistili, dokumentirali, inventarizirali, detaljno fotografirali, a zatim podljepili najugroženije dijelove nestabilnih slojeva na pronađenim drvenim polikromiranim elementima oltara i na skulpturama, koje su  tamo neodgovarajuće pohranjene i osuđene na čekanje, tj, na propast.

Rezultati su vidljivi, ali nisu dostatni. Uključivanjem nadležnih institucija, koje prate ovaj poduhvat (Konzervatorskih odjela u Zagrebu i Krapini), izradom dokumentacije i izvješća, te izradom postera (koji je prezentiran na 1. kongresu restauratora Hrvatske u Splitu u 12. mj. 2012.), studenti  nastavljaju svoj aktivni angažman u spašavanju i valoriziranju zaboravljene i zanemarene sakralne baštine Hrvatskog zagorja. 

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu