ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

ZAGORJE

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava Belec, Martinšćina, Lobor, Purga Lepoglavska (travanj 2013.)

U sklopu nastavnog plana predmeta „Restauriranje i konzerviranje zidnih slika 1” doc. Neva Pološki organizirala je predavanje jednog od vodećih stručnjaka za probleme vlage u povijesnim građevinama, dipl. ing. Hrvoja Malinara. Kako bi naši studenti imali priliku in situ svjedočiti negativnom utjecaju vlage na objekte kulturne baštine, organizirana je i jednodnevna terenska nastava s posjetom važnim lokalitetima s izraženim problemima kontrole vlage.

Na putu su nam se pridružili g. Malinar i g. Miroslav Jelinčić, dipl. restaurator na odjelu za zidne slike Hrvatskog restauratorskog zavoda. Itinerer je uključio posjet crkvama sv. Marije Snježne i sv. Jurja u Belcu, sv. Martina u Martinšćini, Majke Božje Gorske u Loboru, te crkvici sv. Jurja u Purgi Lepoglavskoj, na kojima su priliku raditi imali g. Malinar i g. Jelinčić kao i sama organizatorica obilaska, doc. Neva Pološki.

Terenskoj nastavi, uz već spomenute, prisustvovali su studenti III, IV i V godine RS i RK, te nastavnici izv. prof. Suzana Damiani, izv. prof. Zvjezdana Jembrih, nasl. as. Ana Božičević i as. Barbara Horvat.

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu