ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

SAMOBOR

sl. 1. Kasnogotička kapela Sv. Mihalja u Samoboru, snimio Ivan Tibor Gruić

sl. 2. Asistentica Ana Božičević uvodi studente u istražne radove na drvenom inventaru kapele, snimio Ivan Tibor Gruić

sl. 3. Studentica Paula Bule pri čišćenju bočnog oltara sv. Katarine, snimio Ivan Tibor Gruić

sl. 4. Studenti Melita Kurtić i Petar Rogić pri istraživanju bočnog oltara Majke Božje Žalosne, snimio Ivan Tibor Gruić

sl. 5. Istraživanja stratigrafskih slojeva oltara - prof. Andrej Aranicki i student Petar Rogić, snimio Ivan Tibor Gruić

sl. 6. Studentica Martina Lochert pri sondiranju glavnog oltara, snimio Ivan Tibor Gruić

sl. 7. Prof. Zvjezdana Jembrih, prof. Andrej Aranicki i studentice Melita Kurtić i Paula Bulić dive se uspješno izvršenim radovima, snimio Ivan Tibor Gruić

Restauratorska praksa u Samoboru

Istražni radovi na drvenom inventaru u Kapeli sv. Mihalja u Samoboru

voditeljica izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih

Na poziv nadležnog Konzervatorskog odjela u Zagrebu i u dogovoru sa župnim uredom župe Sv. Anastazije u Samoboru,

od ponedjeljka, 15. 9., do subote, 20. 9. 2014. god.

u kapeli Sv. Mihalja u Samoboru in situ održana je restauratorska praksa za studente  4. i 5. godine kiparskog usmjerenja, pod vodstvom izv. prof. mr. art. Zvjezdane Jembrih, izv. prof. mr. art. Andreja Aranickog i as. Ane Božičević.

Izvršena je detaljna fotografska dokumentacija zatečenoga stanja, detaljni pregled i dijagnostika stanja, a potom su izvedene sonde  na glavnom oltaru, na dvama bočnima, te na korskom sjedalu, u cilju utvrđivanja stratigrafskih slojeva na drvenom inventaru te kapele.

Nakon istražnih radova in situ izradit će se  pisana, fotografska i grafička dokumentacija s izvješćem o rezultatima istraživanja. U dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelom pristupit će se potom razradi elaborata s prijedlogom konzervatorsko-restauratorskih radova na drvenom inventaru tog izuzetno vrijednog sakralnog objekta.

Rad in situ, premda popraćen promjenjivim vremenskim prilikama, povišenom relativnom vlažnošću, prisustvom crvotočine i sviješću o lošem stanju arhitekture i inventara kapele, bio je izuzetno zanimljiv i dinamičan.

Gablec u obližnjem izletištu i okruženje višestoljetnom samoborskom poviješću u ambijentu ispod samoborskoga Starog grada, a iznad rječice Gradne, doprinijeli su uspješnosti ove restauratorske prakse.

Privučeni  »dobrim glasima» posjetili su nas nastavnici i studenti s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kolegice s našeg Odsjeka Tamara i Barbara, kolegica Nela Tarbuk iz Muzeja za umjetnost i obrt i samoborski župnik vlč. Davor Štuljan, koji se preporučio za nastavak suradnje.

izv. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu