ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

ZAGREB

Ekipa studenata s opremom pri ulasku na tavan Nadbiskupske palače, prije početka terenske nastave, 6. mj. 2012.


 

ZAGREB

Studentica 2. god. pri preventivnoj zaštiti skulptura na tavanu Nadbiskupske palače, 6. mj. 2012.


Studentice 2. god. pri podljepljivanju ugroženih slojeva na skulpturama iz depoa Dijecezanskog muzeja na tavanu Nadbiskupske palače, 6. mj. 2012. 

Ekipa studenata pri izlasku s tavana Nadbiskupske palače, nakon radnog dana u okviru terenske nastave, 6. mj. 2012. 

Terenska nastava u Zagrebu

Terenska nastava u depou Dijecezanskog muzeja u Zagrebu

U okviru višegodišnje suradnje Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina s Uredom za crkvena kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije već se tri godine za redom u 6. mj. na tavanu Nadbiskupske palače u Zagrebu održava terenska nastava.

Ona je sastavni dio predmeta Restauratorska praksa 1,  pod mentorstvom doc. mr. Zvjezdane Jembrih i uz suradnju nasl. as. Ane Božičević.

Na tavanu su pohranjene mnoge umjetnine iz fundusa Dijecezanskog muzeja, koji kao otvorena ustanova, na žalost, ne postoji već 40 godina. Pohranjene su u neodgovarajućim uvjetima i većina ih je u vrlo lošem stanju.

Studenti 2. god. kiparskog i slikarskog usmjerenja tijekom ove terenske nastave prvi se puta se susreću s radom in situ. Rad je organiziran dvojako: u malim grupama i individualno. Studenti u zadanim uvjetima uče organizirati radni prostor i susljedno obavljati zadatke zaštite - koje u ovom slučaju možemo svesti na “prvu pomoć”. Prepoznaju se i izdvajaju najugroženije skulpture, fotografiraju se, promatraju, opisuju, dokumentiraju, uočavaju se oštećenja, predlaže se slijed i tehnologija postupaka, uči se rukovati umjetninama i pružiti im najnužniju zaštitu u zatečenim uvjetima. Postupci se zatim usredotočuju na podljepljivanje nestabilnih slojeva osnove i polikromije, kojima prijete otpadanje i nestanak.

Ovom prilikom zahvaljujemo Uredu za kulturna dobra Nadbiskupije zagrebačke na razumijevanju za ovaj bitan dio konzervatorsko-restauratorskog posla, te na financijskoj potpori, kojom su popratili našu restauratorsku praksu u 2011. i 2012. god. Nadamo se da ćemo sljedećih godina nastaviti suradnju i povećati učinkovitost spašavanja tih skulptura.

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu