ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

MOSLAVINA
Kutina, crkva BDM Snježne 

MOSLAVINA
Velika Ludina, crkva sv. Mihaela 

Terenska nastava u Moslavini

16.05.2012. obišli smo objekte u Kloštar Ivaniću, Velikoj Ludini, Kutini i Garić-grad

U suradnji s Konzervatorskom odjelom u Zagrebu i ove godine smo organizirali obilazak objekata na području Zagrebačke županije. Cilj ove terenske nastave je upoznati objekte baštine koji se nalaze u blizini Zagreba, a odabir objekata koji predlažu kolege konzervatori, najčešće se bazira na izboru različitih faza obnove. Tako, na primjer, studenti imaju prilike vidjeti objekte koji još nisu krenuli u obnovu, one koji su u fazi obnove, a na koncu i one koji su, manje ili više uspješno, već obnovljeni. To daje priliku da se upoznaju različiti uzroci propadanja, različiti stupnjevi ugroženosti objekata te različiti pristupi obnovi.

Ovaj put smo obišli nekoliko objekata u Moslavini. Prvo smo razgledali župnu crkvu BDM u Kloštar Ivaniću te bogatu župnu zbirku. Ova crkva, njezine zidne slike i pokretni inventar, primjer su obnove koja je pri kraju. Za razliku od župne crkve, gotička crkva sv. Ivana Krstitelja primjer je crkve na kojoj već godinama traju veliki rekonstrukcijski zahvati, a na zidnim slikama na pročelju radovi se tek planiraju.

Nakon Kloštar Ivanića došli smo u Veliku Ludinu u kojoj smo razgledali vrlo bogato uređenu crkvu sv. Mihaela. Crkva je u vrlo lošem stanju a krenulo se s radovima na glavnom oltaru i na štukaturama. Prokomentirali smo stanje u kojem se nalazi crkva i razgovarali o mogućnostima obnove i načinima prezentacije.

Putem prema izletištu Podgarić na kojem smo se odmorili, vidjeli smo dvorac obitelji Erdödy,. Nakon odmora krenuli smo prema Kutini gdje smo posjetili najznačajniju baroknu crkvu u tom području. Riječ je o jednom od primjera Gesamkunstwerka - crkvi BDM Snježne. Kako je crkva u dobrom stanju, glavna tema razgovora bila je posvećena povijesno-umjetničkim aspektima objekta i inventara.

Na povratku iz Kutine, razgledali smo ostatke srednjovjekovnog burga Garić-grada, koji je u fazi obnove.

Terenskoj nastavi prisustvovali su studenti IV g. R/S i III g R/S i R/K, nastavnici T. Ukrainčik, Z. Jembrih, S. Damiani i A. Aranicki, i as. B. Horvat. Za prijedlog itinerera i organizaciju obilaska, te za stručno vodstvo, komentare, informacije i prezentaciju dokumentacije o radovima najljepše se zahvaljujemo konzervatoru mr.sci. Nevenu Bradiću, koji nas već niz godina prati i organizira terenske obilaske zanimljivih objekata baštine.

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu