Donacije i sponzorstva

Primljene i dane donacije u 2021. godini (PDF)

Godišnji financijski plan

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od I.-VI. 2023. godine (PDF)

Odluka o usvajanju prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od I.-VI. 2023. godine (PDF)

Izvršenje financijskog plana za I.-VI. 2023. godine - opći dio (XLSX)

Izvršenje financijskog plana za I.-VI. 2023. godine - posebni dio (XLSX)


Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu (XLSX)

Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu – odluka (PDF)

Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu – obrazloženje (PDF)


Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu (XLSX)

Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu - odluka (PDF)

Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu - obrazloženje (PDF)


Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu (XLSX)

Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu - odluka (PDF)

Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu - obrazloženje (PDF)


Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija financijskog plana za 2021. i 2022.

Obrazloženje financijskog plana.

Prijedlog financijskog plana za 2019. i projekcija financijskog plana za 2020. i 2021.

Godišnja financijska izvješća


Financijsko izvješće za 2022.

Referentna stranica za 2022.

Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2022.

POTVRDA predaje financijskog izvješća za 2022.


Financijsko izvješće za 2021.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2021.

Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2021.

Potvrda predaje financijskog izvješća za 2021.


Financijsko izvješće 2020.

Bilješke uz bilancu 2020.

Bilješke uz izvještaj o obvezama 2020.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2020.

Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 2020.

Bilješke uz izvještaj o promjenama u vrijednosti imovine i obveza 2020.

Potvrda predaje financijskog izvješća za 2020.


Financijsko izvješće 2019.

Bilješke uz bilancu 2019.

Bilješke uz izvještaj o obvezama 2019.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2019.

Potvrda predaje financijskog izvješća za 2019.


Financijsko izvješće 2018.

Bilješke uz izvješće 2018.


Financijsko izvješće 2017.

Bilješke uz izvješće 2017.


Financijsko izvješće 2016.


Financijsko izvješće 2015.

Bilješke uz izvješće 2015.


Financijsko izvješće 2014.

Bilješke uz bilancu 2014.

Bilješke uz PR-RAS 2014.