ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Sl-1 Crkva i samostan u Kamenskom

Sl-2 Glavni oltar u crkvi u Kamenskom

Sl-3 Sakristijska vrata u crkvi u Kamenskom

Sl-4 Fotografija stanja unutrašnjosti crkve u Kamenskom nakon devastacije u Domovinskom ratu

Sl-5 Interijer crkve u Kamenskom

Sl-6 glavni oltar u kapeli Sv. Vida u Ladvenjaku

Sl-7 Glavni i bočni oltar u kapeli Sv. Doroteje u Logorištu

Sl-8 Detalj glavnog oltara u kapeli Sv. Doroteje u Logorištu

Sl-9 U svetištu crkve u Sveticama

Sl-10 Detalj kasnogotičke kustodije u svetištu crkve u Sveticama

Terenska nastava na području Karlovačke županije (svibanj 2015.)

Ove je godine jednodnevna terenska nastava za studente 3. i 4. god. OKIRU provedena na području Karlovačke županije, u suradnji s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Karlovcu.

Uz vodstvo Tatjane Horvatić, savjetnice-konzervatorice iz Konzervatorskog odjela u Karlovcustudenti i nastavnici posjetili su i proučili neke od najvrjednijih spomenike baštine na tom području:

  • Pavlinski samostan i crkvu Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom (15. - 18.st.)
  • Župnu crkvu Sv. Vida mučenika u Ladvenjaku  (18. - 19. st.)
  • Kapelu Sv. Doroteje u Logorištu kraj Karlovca (17.-18. st.)
  • Pavlinski samostan i crkvu Rođenja Blažene Djevice Marije u Sveticama. (16. - 18. st.)

Svaki od tih sakralnih objekata ima svoju osobitu povijest i uz nju vezanu konzervatorsko-restauratorsku problematiku.

Gotičko-barokni pavlinski kompleks u Kamenskom teško je stradao u Domovinskom ratu; arhitektura, zidni oslici i tri barokna oltara obnovljeni su, a samostan i crkva su već petnaestak godina ponovno u funkciji.  Danas inventar pokazuje razne stupnjeve i kvalitetu provedenih  konzervatorsko-restauratorskih radova.

Župna crkva u Ladvenjaku, malom naselju iznad Korane, također je stradala u Domovinskom ratu. U svome svetištu krije barokni oltar sv. Vida, koji je preseljen iz starije kapele s brda Martinščaka. Oltar je preslikan i do sada nije valoriziran, te su potrebna istraživanja, mjere zaštite  i konzervatorsko-restauratorski radovi. U kapeli postoje i zidni oslici iz početka 19. st., koji također zahtijevaju stručne radove.

Kapela Sv. Doroteje, danas grobna kapela karlovačkoga groblja, pretrpjela je velika oštećenja u Domovinskom ratu.  U njoj su dva oltara - oba posvećena sv. Doroteji - današnji desni bočni oltar primjer je vrijednoga ranobaroknog oltara iz 17. st., a glavni potječe iz 1. pol. 18. st. Oba su restaurirana, bočni je nedavno vraćen nakon stručnih radova , te oba koegzistiraju u obnovljenoj kapeli.

Pavlinski kompleks u Sveticama ostatak je nekada moćnog samostana u kojem je sredinom 17. st. Ivan Belostenec stvarao svoj Gasophylacium  (Gazofilacij ili latinsko-ilirska/hrvatska riznica  riječi). Crkva posjeduje bogati inventar - kasnogotičke arhitektonske elemente, kasnogotički ciklus zidnih slika, glavni i šest bočnih oltara, od kojih su neki iz sredine 17. st.,  korske klupe, orgulje, sakralnu zbirku...

Konzervatorsko-restauratorski radovi se provode od 80-ih godina, a samostan je oživio povratkom pavlina koji predvode duhovni i kulturni život u ovome kraju.

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu