ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

GORNJA BUČICA

Sl. 1. Župna crkva sv. Antuna Padovanskog, Gornja Bučica, 19. st., nedavno obnovljeno vanjsko pročelje

Sl. 2. Župnik vlč. Ivan Petrović i studentice OKIRU; unutrašnjost crkve sv. Antuna Padovanskog; djelomično konzervirano i restaurirano svetište

Sl. 3. Dio sjevenog, bočnog zida svetišta crkve sv. Antuna Padovanskog

Sl. 4. Studentice Marija Puović i Klara Tuđa tijekom pregleda stanja južnog bočnog zida svetišta crkve sv. Antuna Padovanskog

Sl. 5. Studentice 4.g. R-S, Marija Puović, Klara Tuđa, Mirjana Teklić i Maja Šipek, na povratku iz kapele Presvetog Trojstva u Slatini Pokupskoj.

Terenska nastava - Gornja Bučica

Crkva sv. Antuna Padovanskog, 19. st.

Na poticaj tajnika Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije g. Tomice Plukavca i župnika župe Gornja Bučica, vlč. Ivana Petrovića, nastavnice Ana Božičević i Suzana Damiani sa studenticama 4.g.R-S OKIRU (Klara Tuđa, Mirjana Teklić, Maja Šipek, Marija Puović), posjetile su 15. listopada 2018. crkvu sv. Antuna Padovanskog u Gornjoj Bučici, u Sisačko-moslavačkoj županiji, južno od rijeke Kupe blizu Pokupskog.

Ova crkva počinje se graditi 1834. g., a 1836. postaje župnom crkvom župe Bučica. Jednobrodna je to crkva građena od opeke koja na zidovima unutrašnjosti ima ostatke zidnih slika od kojih su danas vidljive one na zidu apside svetišta s iluzionističkim prikazom oltara, dok su slike na bočnim zidovima još prekrivena slojevima naknadnih naliča. Upravo su te slike bile povod posjetu crkvi kako bi se dobio uvid u njihovo sadašnje stanje i stanje čitavog objekta. Kako je crkva u Domovinskom ratu bila teško oštećena i bez krova, zidovi su duže vrijeme bili izloženi štetnim utjecajima atmosferilija. Trudom župljana, crkva se zadnjih godina obnavljala. Crkvi je obnovljen krov, a nedavno i vanjska pročelja. Još tijekom 2003. godine izvedeni su istražni radovi na očuvanim zidnim oslicima u svetištu, a 2008. godine izvršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na zidu apside svetišta. Bočni zidovi svetišta i trijumfalni luk ostali su neistraženi, iako su na zidovima vidljive sonde koje djelomično otkrivaju izvorni sloj ispod nekoliko slojeva naknadnih naliča.

Župnik Ivan Petrović studentima je predočio kratku povijest crkve i mjesta te opisao radove koji su do sada izvedeni. Studenti su pregledali objekt, dokumentirali mikroklimatske uvjete okoline i unutrašnjosti, pregledali dostupne dijelove zidova te ih fotodokumentirali, s namjerom da se tijekom nastave Restauratorske prakse na tim zidovima izvedu daljnja istraživanja.

Na povratku smo svratili do Kapele Presvetog Trojstva u Slatini Pokupskoj. Kapela se spominje još u 15. stoljeću, no nakon rušenja obnovljena je u drugoj polovini 18.st. Trenutno je u tijeku obnova pročelja kapele koja je također značajno stradala u Domovinskom ratu.

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu