ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Sl. 1. Strmac Pribićki, grkokatolička crkva Marijina navještenja, 1911.g.; Josip Brekalo, Neven Bradić, Mirjana Teklić, Marija Puović, Ivana Čupić, Maja Šipek

Sl. 2. Unutrašnjost crkve Marijina navještenja u Srmcu Pribićkom; Josip Brekalo, Maja Šipek, Mirjana Teklić, Ivana Čupić, Neven Bradić, Andrej Dokić, Marija Puović

Sl. 3. Svod crkve Marijina navještenja; vidljivi tragovi vlage

Sl. 4. Dol, crkva Majke Božje Dolske, 17. - 18. st.

Sl. 5. Unutrašnjost crkve Majke Božje Dolske, Dol

Sl. 6. Unutrašnjost crkve Majke Božje Dolske, Dol; Josip Brekalo, Neven Bradić, Maja Šipek, Ivana Čupić, Mirjana Teklić, Marija Puović, Mario Kragujević

Sl. 7. Unutrašnjost crkve Majke Božje Dolske, Dol; žrtvena žbuka na donjem dijelu zida

Sl. 8. Slavetić, crkva sv. Antuna Pustinjaka, 18. st., zidne slike Antuna Archera na svodu svetišta

Sl. 9. Slavetić, crkva sv. Antuna Pustinjaka, Neven Bradić, Ivana Čupić, Marija Puović

Sl. 10. Svod bočne kapele, crkva sv. Antuna Pustinjaka, Slavetić

Sl. 11. Slavetić, crkva sv. Antuna Pustinjaka, bočna kapela, Ana Grđan

Terenska nastava Žumberak (2)

Strmac Pribićki, grkokatolička crkva Marijina navještenja, 1911.g.; Dol, crkva Majke Božje Dolske, 17. - 18. st.; Slavetić, crkva sv. Antuna Pustinjaka, 18. st.

Posjet objektima jugozapadnog dijela Zagrebačke županije 9. studenog 2018.g. u Strmcu Pribićkom, Dolu i Slavetiću u organizaciji konzervatora Nevena Bradića, a kojem su prisustvovali studenti 4. g. R-S započeo je razgledavanjem grkokatoličkog kompleksa baroknog biskupskog dvora i neobizantske crkve izgrađene 1911. po nacrtima arhitekta Stjepana Podhorskog. Crkvica centralnog tlocrta nadsvođena djelomice pozlaćenom kupolom, oslikana je iznutra jednostavnim dekorativnom oslikom. Kako je smještena na otočiću, okružena je vodom koja predstavlja glavni izvor oštećenja u unutrašnjosti. Vlaga oštećuje crkvu iz dva izvora, kapilarnim putem i u vidu kondenzacije na području svoda ispod kupole. Taj konzervatorsko-restauratorski problem i načine na koje se riješavao opisao nam je Andrej Dokić, konzervator restaurator koji je već niz godina angažiran na radovima u toj crkvi.

Crkva Marije Dolske u Dolu izgrađena je na posjedu Zrinskih krajem 17. st., obnovljena i proširena polovinom 18. St. kad nastaju i zidne slike sa zanimljivim i živopisnim prizorima iz Marijina života. Zanimljivosti o crkvi i dosadašnjim radovima predstavili su N. Bradić i restaurator Mario Kragujević. Zidne slike dobro su sačuvane osim dijelova koji su stradali od kapilarne vlage a djelomično su konzervirane i restaurirane. Unatoč izvedenoj drenaži, problemi s kapilarnom vlagom još su vidljivi, a na dijelovima zida na kojima je žbuka djelomično otučena u tijeku je tretman žrtvenom žbukom radi ekstrakcije soli iz zida.

U crkvi sv. Antuna Pustinjaka u tijeku su radovi estetske reintegracije slikanog sloja otkrivenog i očišćenog od slojeva naknadnih naliča u bočnoj kapeli s kojima nas je upoznala naša bivša studentica, mag. konz.-rest. Ana Grđan. Radovi u toj crkvi odvijaju se još od 2004. g kada su izvedeni istražni radovi koji su otkrili da se pod višestrukim slojevima naliča nalaze vrijedne barokne zidne slike. Slike na svodu svetišta koje su nakon kompleksnih radova čišćenja otkrivene, konzervirane i restaurirane u razdoblju od 2009. – 2011. pripisane su zagrebačkom slikaru Antunu Archeru, suradniku Antona Lerchingera. S tim radovima upoznao nas je konzervator-restaurator Josip Brekalo iz Hrvatskog restauratorskog zavoda. Nastavak radova obuhvaćao je konzervatorsko restauratorske radove na zidnom osliku bočnih kapela čije otkrivanje i prezentacija predočavaju svo bogatstvo stilske raznolikosti ove crkve.

Terenska nastava u Brezovici (2)

Terenska nastava u Samoboru

Terenska nastava u Hrastovici i Čuntiću

Terenska nastava u Križevcima i Kalniku

Terenska nastava u Savičentu

Terenska nastava u Zagorju (3)

Terenska nastava na Žumberku

Terenska nastava u Brezovici

Terenska nastava u Osijeku

Terenska nastava u Zagorju

Terenska nastava u Zagorju (2)

Terenska nastava u Turopolju

Terenska nastava u Moslavini

Terenska nastava u Gornjoj Stubici

Terenska nastava u Zagrebu