Statut

STATUT Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta ALU

.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - javna rasprava o prijedlogu nacrta novog Statuta ALU

Stupanjem na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“) utvrđena je obveza svih visokih učilišta da usklade svoje statute s citiranim Zakonom najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu istoga (do 22. travnja 2023. godine).

Radna skupina za izradu novog Statuta ALU izradila je prijedlog Nacrta Statuta te dana 14. ožujka 2023. godine započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Primjedbe se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, tj. zaključno do 29. ožujka 2023. godine isključivo putem obrasca.

NACRT STATUTA ALU - javna rasprava (Link na PDF)

OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću (Link na Word .DOCX)

Pravilnici

Nastava i studenti

Obrasci  - Prijava diplomskog rada i Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti i privola za objavu podataka - OD-1

Obrazac o diplomskom radu za Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika i AFNM - OD-1

Izjava o privatnosti i privola za objavu podataka - ND-1

Obrazac o diplomskom radu za Nastavnički odsjek - ND-1

Izjava o privatnosti i privola za objavu podataka - OKIRU-D1

Obrazac o diplomskom radu - OKIRU-D1

OBRAZAC - molba – razno

OBRAZAC - molba  za promjenu mentora

OBRAZAC - molba za mirovanje studentskih obveza

Odluka o participaciji troškova studija - produljenje iznosa za 2022-2023

Odluka o participaciji troškova studija na ALU

Odluka o troškovima studija (za studente završne godine)

Odluka o ukidanju indeksa i prijavnica

Odluka o provođenju upisa u ak. god. 2020./2021.

PRAVILNIK  o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (2021)

ODLUKA O ISPRAVKU Pravilnika o provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti (2022.)

POSTUPNIK za prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita (2017)

PRAVILNIK o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranom sveučilišnom studiju ALU (2018)

Pravilnik o izmjeni i dopuni PRAVILNIKA o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranim sveučilišnim studijima ALU (2019)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ALU (2021)

Prilog uz pravilnik – izjava

PRAVILNIK o razredbenom postupku - Diplomski studij

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o razredbenom postupku

PRAVILNIK o završnom radu na preddiplomskim studijima (2017) + POTVRDA o izvedenom završnom radu (IZR_BA) + IZJAVA o privatnosti i privola za objavu podataka – (IZR-BA)

PRAVILNIK o diplomskom radu i diplomskom ispitu + OBRASCI uz pravilnik

PRAVILNIK o postupku i elementima vrednovanja i ocjenjivanja nastavnog teksta (2017)

PRAVILNIK o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva

PRAVILNIK o stegovnoj odgovornosti studenata

PRAVILNIK o slobodnoj studijskoj godini

Upravljanje kvalitetom

PRAVILNIK o sustavu osiguravanja kvalitete ALU

Opći akti

PRAVILNIK o radu - ALU

Pravilnik o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova – pročišćeni tekst

PRAVILNIK o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova i Tablica o sistematizaciji

Javna rasprava o izmjeni i dopuni sistematizacije – čl. 27. Primjedbe možete poslati na alu@alu.unizg.hr do zaključno 16. veljače 2023. godine.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova - NACRT (2023)

PRAVILNIK o načinu raspodjele i koristenju vlastitih prihoda

PRAVILNIK o korištenju prostora u zgradama ALU

PRAVILNIK o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva ALU

PRAVILNIK o radu čitaonice pismohrane ALU

PRAVILNIK o fundusu ALU i PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o fundusu umjetnina i zbirci studentskih radova ALU u Zagrebu

PRAVILNIK o zaštiti od požara

PRAVILNIK o zaštiti na radu

KUĆNI RED ALU

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (2022)

Kodeks

KODEKS nastavničke etike ALU

Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti, prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka

Sigurnosna politika informacijskog sustava

Izvod iz Upisnika znanstvenih organizacija

Izvod iz upisnika znanstvenih organizacija, matični broj upisa 260

.

Važni dokumenti Sveučilišta u Zagrebu

STATUT Sveučilišta u Zagrebu

PRAVILNIK o studentskoj ispravi

PRAVILNIK o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima (2017)


ODLUKA VLADE RH o programskom četverogodišnjem financiranju javnih visokih učilišta u ak. god. 2018./2019. do 2021./2022. (Link na PDF)