Statut

STATUT Akademije likovnih umjetnosti Sveucilista u Zagrebu

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta ALU

.

Pravilnici

Nastava i studenti

Obrasci  - Prijava diplomskog rada i Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti i privola za objavu podataka - OD-1

Obrazac o diplomskom radu za Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika i AFNM - OD-1

Izjava o privatnosti i privola za objavu podataka - ND-1

Obrazac o diplomskom radu za Nastavnički odsjek - ND-1

Izjava o privatnosti i privola za objavu podataka - OKIRU-D1

Obrazac o diplomskom radu - OKIRU-D1

OBRAZAC - molba – razno

OBRAZAC - molba  za promjenu mentora

OBRAZAC - molba za mirovanje studentskih obveza

Odluka o participaciji troškova studija na ALU

Odluka o troškovima studija (za studente završne godine)

Odluka o ukidanju indeksa i prijavnica

Odluka o provođenju upisa u ak. god. 2020./2021.

PRAVILNIK  o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (2021)

POSTUPNIK za prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita (2017)

PRAVILNIK o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranom sveučilišnom studiju ALU (2018)

Pravilnik o izmjeni i dopuni PRAVILNIKA o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranim sveučilišnim studijima ALU (2019)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ALU (2021)

PRAVILNIK o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima i PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ALU u Zagrebu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima ALU (2015) i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima (2017)

PRAVILNIK o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti i PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti na ALU (2014) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku provjere posebnih znanja vještina i sposobnosti ALU (2018) ; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku provjere posebnih znanja vještina i sposobnosti (2019)

Prilog uz pravilnik – izjava

Prilozi uz PRAVILNIK - tablice

PRAVILNIK o razredbenom postupku - Diplomski studij

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o razredbenom postupku

PRAVILNIK o završnom radu na preddiplomskim studijima (2017) + POTVRDA o izvedenom završnom radu (IZR_BA) + IZJAVA o privatnosti i privola za objavu podataka – (IZR-BA)

PRAVILNIK o diplomskom radu i diplomskom ispitu + OBRASCI uz pravilnik

PRAVILNIK o postupku i elementima vrednovanja i ocjenjivanja nastavnog teksta (2017)

PRAVILNIK o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva

PRAVILNIK o stegovnoj odgovornosti studenata

PRAVILNIK o slobodnoj studijskoj godini

Upravljanje kvalitetom

PRAVILNIK o sustavu osiguravanja kvalitete ALU

Opći akti

PRAVILNIK o radu - ALU

PRAVILNIK o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova i Tablica o sistematizaciji

PRAVILNIK o načinu raspodjele i koristenju vlastitih prihoda

PRAVILNIK o korištenju prostora u zgradama ALU

PRAVILNIK o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva ALU

PRAVILNIK o radu čitaonice pismohrane ALU

PRAVILNIK o fundusu ALU i PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o fundusu umjetnina i zbirci studentskih radova ALU u Zagrebu

PRAVILNIK o zaštiti od požara

PRAVILNIK o zaštiti na radu

KUĆNI RED ALU

PRAVILNIK o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (2019)

Kodeks

KODEKS nastavničke etike ALU

Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti, prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka

Sigurnosna politika informacijskog sustava

Izvod iz Upisnika znanstvenih organizacija

Izvod iz upisnika znanstvenih organizacija, matični broj upisa 260

.

Važni dokumenti Sveučilišta u Zagrebu

STATUT Sveučilišta u Zagrebu

PRAVILNIK o studentskoj ispravi

PRAVILNIK o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima (2017)


ODLUKA VLADE RH o programskom četverogodišnjem financiranju javnih visokih učilišta u ak. god. 2018./2019. do 2021./2022. (Link na PDF)