Statut

STATUT Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Odluka Senata o suglasnosti na Statut ALU 16. svibnja 2023.

Javne rasprave o nacrtima akata

Etički kodeks

Etički kodeks Akademije likovnih umjetnosti

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Akademije likovnih umjetnosti (srpanj 2023.)

Plan rodne ravnopravnosti (Link na PDF)

Nastava i studenti

PRAVILNIK o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranom sveučilišnom studiju ALU (2018)

PRAVILNIK o izmjeni i dopuni PRAVILNIKA o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranim sveučilišnim studijima ALU (2019)

PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na preddiplomskim, diplomskim i integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ALU (2021)

Obrasci  - Prijava diplomskog rada i Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti i privola za objavu podataka - OD-1

Obrazac o diplomskom radu za Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika i AFNM - OD-1

Izjava o privatnosti i privola za objavu podataka - ND-1

Obrazac o diplomskom radu za Nastavnički odsjek - ND-1

Izjava o privatnosti i privola za objavu podataka - OKIRU-D1

Obrazac o diplomskom radu - OKIRU-D1

Odluka o participaciji troškova studija na ALU

Odluka o troškovima studija (za studente završne godine)

Odluka o ukidanju indeksa i prijavnica

PRAVILNIK  o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (2021)

ODLUKA O ISPRAVKU Pravilnika o provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti (2022.)

POSTUPNIK za prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita (2017)

Prilog uz pravilnik – izjava

PRAVILNIK o razredbenom postupku - Diplomski studij

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o razredbenom postupku

PRAVILNIK o završnom radu na preddiplomskim studijima (2017) + POTVRDA o izvedenom završnom radu (IZR_BA) + IZJAVA o privatnosti i privola za objavu podataka – (IZR-BA)

PRAVILNIK o diplomskom radu i diplomskom ispitu + OBRASCI uz pravilnik

PRAVILNIK o postupku i elementima vrednovanja i ocjenjivanja nastavnog teksta (2017)

PRAVILNIK o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva

PRAVILNIK o stegovnoj odgovornosti studenata

PRAVILNIK o slobodnoj studijskoj godini

Obrasci studentskih molbi

Nastavnici i napredovanja

ZAKON o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Upute nastavnicima za izbor na više radno mjesto

Obrazac zahtjeva za izbor

Obrazac zahtjeva za reizbor

Obrazac prijave za izbor na više radno mjesto

Obrazac za naslovne nastavnike

Zahtjevi za izdavanjem potvrda:

Upravljanje kvalitetom

Upute za pisanje silabusa

PRAVILNIK o postupku izmjena, dopuna, unaprjeđivanja i predlaganja novih predmeta i studijskih programa Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

PRAVILNIK o sustavu osiguravanja kvalitete ALU

Opći akti

PRAVILNIK o nagradama ALU (srpanj 2023.)

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi - pročišćeni tekst (srpanj 2023.)

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (srpanj 2023.)

PRAVILNIK o radu - ALU

Pravilnik o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova – pročišćeni tekst

PRAVILNIK o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova i Tablica o sistematizaciji

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI - pročišćeni tekst (od 27. 4. 2023.)

ODLUKA Senata Sveučilišta u Zagrebu o suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta ALU (od 18. travnja 2023.)

PRAVILNIK o načinu raspodjele i koristenju vlastitih prihoda

PRAVILNIK o korištenju prostora u zgradama ALU

PRAVILNIK o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva ALU

PRAVILNIK o radu čitaonice pismohrane ALU

PRAVILNIK o fundusu ALU i PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o fundusu umjetnina i zbirci studentskih radova ALU u Zagrebu

PRAVILNIK o zaštiti od požara

PRAVILNIK o zaštiti na radu

KUĆNI RED ALU

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe (2022)

Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti, prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka

Sigurnosna politika informacijskog sustava

Izvod iz Upisnika znanstvenih organizacija

Izvod iz upisnika znanstvenih organizacija, matični broj upisa 260.

Važni dokumenti

STATUT Sveučilišta u Zagrebu

PRAVILNIK o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

ZAKON o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

PRAVILNIK o studentskoj ispravi

PRAVILNIK o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti


ODLUKA VLADE RH o programskom četverogodišnjem financiranju javnih visokih učilišta u ak. god. 2018./2019. do 2021./2022. (Link na PDF)